Dostarczamy Zaawansowane Systemy Informatyczne dostosowane do Twoich potrzeb

Jesteśmy Twoim partnerem w biznesie

Media Asset Managment

Zaawansowane systemy zarzadzania produkcją TV & VOD dla operatorów usług multimedialnych IP. Zarządzanie licencjami, Planowanie emisji, Monitorowanie, Archiwizacja mediów.

Zintegrowane Zarządzanie Firmą Telekomunikacyjną

System OSS & BSS do kompleksowego zarządza­nia firmą telekomunikacyjną poprzez zintegrowanie wszystkich niezbędnych funkcjonalności oraz moni­torowanie procesów biznesowych i technlogicznych.

Innowacyjny i kompletny system telewizji IP

AVIOS to innowacyjny system telewizji IP stworzony dla operatorów telekomunikacyjnych.

Najważniejsza cechą systemu AVIOS jest jego kompleksowość: zawiera on wszystkie elementy, niezbędne do uruchomienia usługi telewizyjnej u operatora.
Drugim istotnym elementem jest brak konieczności inwestowania w infrastrukturę, zarówno po stronie sieciowej (switche, routery), jak i bezpośrednio usługi telewizyjnej (zakup serwerów itp.). Istotnym elementem systemu AVIOS jest również możliwość integracji z dowolnym innym systemem (np. systemem CRM operatora) za pomocą API.
AVIOS to rozwiązanie stworzone przez operatora z myślą o Klientach końcowych

Jesteśmy, by Tobie było łatwiej

.

easyAction sp. z o. o.
ul. Zygmunta Vogla 8, 02-963 Warszawa
NIP: 951-240-17-64, e-mail: biuro@easyaction.pl