Media Asset Management

Zarządzanie procesami produkcji i publikacji treści multimedialnych w modelu “all screens”.

Wspieramy Twój biznes w świecie mediów

Oferujemy zestaw zintegrowanych aplikacji do:

  • Zarządzania licencjami i metadanymi mateiałów Video
  • Archiwizacji materiałów video
  • Monitorowania ciągłości emisji
  • Planowania emisji tv
  • Rejestacji strumieni video
1

Video CMS

Aplikacja dedykowana do zarządzania licencjami i umowami i z dystrybutorami treści wideo / TV. Zarządzanie metadanymi, kolekcjonowanie opisów, grafik, informacji o aktorach, reżyserach… Planowania publikacji i animacji treści na platformach usługowych
2

Video Archiwum

Bezpieczna archiwizacja materiałów emisyjnych w postaci cyfrowej z zachowaniem zaawansowanego i elastycznego dostępu do informacji. Współpracuje z dowolnymi macierzami, bibliotekami taśmowymi oraz innymi nośnikami. Uprawnieni użytkownicy mają szybki i efektywny dostęp do archiwum i wyszukiwania materiałów.
3

Video Planner

Aplikacja nadzoruje przepływ informacji związanych z realizacją procesów technologicznych stacji telewizyjnej np: zarządzania ramówką kanałów telewizyjnych i emisji materiałów wideo zgodnie z przyjętą ramówką „LiveTV“. Planowania przekazów i transmisji, zajętości łączy dosyłowych oraz rejestracji przekazów. Posiada wbudowane mechanizmy śledzenia zmian i informowania o nieprawidłowościach w procesach oraz mechanizmy eskalacji problemów i raportów biznesowych.
4

Video Monitor

Aplikacja przeznaczona do monitorowania ciągłości emisji i monitorowania urządzeń wizyjnych z podglądem na żywo monitorowanych strumieni.