Zintegrowane Zarządzanie Firmą Telekomunikacyjną

Efektywne zarządzanie firmą telekomunikacyjną to poważne wyzwanie ze względu na ogromną ilość danych, które należy sprawnie przetworzyć. System ze względu na swoją skalowalność i elastyczność może być używany w firmach telekomunikacyjnych, niezależnie od ich wielkości. System umożliwia kompleksowe zarządza­nie firmą telekomunikacyjną poprzez zintegrowanie wszystkich niezbędnych funkcjonalności oraz moni­torowanie procesów w organizacji.

Wspieramy Twój biznes w świecie mediów

Zalety systemu:

  • Baza danych o klientach, usługach, ofertach, dokumentach oraz urządzeniach telekomunikacyjnych w jednym systemie.
  • Zarządzanie płatnościami i kontrola zadłużenia klientów – moduł przypominania o zaległych płatnościach.
  • Generowanie raportów operacyjnych i finansowych.
  • Zarządzanie procesami (sprzedaż, obsługa posprzedażna, reklamacje, itp.) pozwalające na przy­spie­szenie obsługi.
  • Panel samoobsługowy dla klienta umożliwiający klientom kontrolę danych o usługach i płatnościach on‑line.
  • Prowadzenie korespondencji z klientami przy pomocy systemu – wszystkie wysyłane i przychodzące wiadomości są wiązane z danymi klienta.
  • Możliwość dostosowania systemu do struktury organizacyjnej, usług, produktów i procesów firmy.
1

CRM i zarządzanie zamówieniami klienta

Zasadniczą częścią systemu UNIBOX jest zarządzanie kon-taktami z klientem (CRM) i jego zamówieniami. Na karcie klienta jest bezpośredni dostęp do wszystkich powiązanych z nim informacji (tj.: usługi, zamówienia, urządzenia, dokumenty) oraz pełny zapis prowadzonej z nim korespondencji.
2

Katalog produktów

Moduł ten pozwala na określenie zestawu usług świad-czonych przez firmę. Produkty w katalogu określane są według modelu, w którym podstawowym obiektem jest oferta usługi, z różnymi opcjami, parametrami, promo-cjami itp. Użytkownik określa możliwe i niedopuszczalne kombinacje usług, promocji i wartości parametrów. Struk-turę katalogu produktów można graficznie przedstawić w postaci
3

Panel administracyjny dla klientów

Panel administracyjny jest dostępny dla klientów firmy telekomunikacyjnej. Za pomocą panelu klienci mogą przede wszystkim kontrolować swoje dane osobowe, usługi, wystawione faktury i stan płatności. Klient, za pomocą panelu, może również zamówić nową usługę i zgłosić awarię lub problem.
4

Zarządzanie procesami

System umożliwia modelowania procesów biznesowych, w których skład wchodzą operacje sekwencyjne oraz warunkowe rozgałęzienia sterowania. Do projektowania procesów używany jest graficzny interfejs. Po zaprojektowaniu i opublikowaniu procesu, jest on automatycznie wykonywany przez serwer zgodnie z diagramem procesu. Procesy mogą być powiązane z poszczególnymi usługami, czyli można rozdzielać procesy zgodnie ze specyficzną obsługą świadczonych przez firmę usług.
5

Ewidencja i zarządzanie urządzeniami

System zapewnia ewidencję i zarządzanie urządzeniami telekomunikacyjnych (routerami, centralami, switchami, modemami itp.) wraz ze specyficznymi dla nich parametrami. Część zarządzająca umożliwia automatyczne, zdalne konfigurowanie urządzeń przy użyciu protokołu SNMP.

Inne ważne funkcjonalności

Jest wiele powodów dla których nasze rozwiązania są lepsze od innych a oto kilka z nich…